Vyhľadať
Close this search box.

Brand Audit

Služba Brand Audit je tu pre vás, ak nepotrebujete nepretržitú agentúrnu podporu a potrebujete len analyzovať, čo a ako robíte v komunikácii alebo s brandom. Brand Audit je jednorazová služba, ktorá vám pomôže pochopiť, ako teraz pracujete so svojou značkou, a prinesie vám množstvo odporúčaní, ako efektívnejšie riadiť svoje brandingové a komunikačné aktivity.

Takto vyzerá Brand Audit:

01. Úvodné stretnutie a pochopenie značky

Stretneme sa s vami (online alebo osobne) a budeme sa pýtať. Pochopíme vašu značku, ciele a ambície. Jednoducho sa ponoríme do sveta vášho projektu, čím získame nadhľad a a obraz.

02. Analýza aktuálneho stavu

Po stretnutí nasleduje analytická fáza. V rámci tej si dôkladne preštudujeme všetky vaše materiály, komunikáciu, kvalitu spracovania vizuálnej identity, aktivity, ktorým sa v rámci značky venujete. Nevynecháme sociálne siete, spôsob, akým spracovávate textové a vizuálne výstupy a všetko ďalšie.

03. Zaznamenanie aktuálneho stavu

Všetky skutočnosti, na ktoré prídeme počas kroku 2, v tomto kroku začneme dávať do výstupu vo forme prezentácie. Tá má zväčša rozsah okolo 15 – 30 slidov.

04. Návrhy na zlepšenie

V kroku 4 pristupujeme k spísaniu návrhov na zlepšenie. V rámci tejto časti prídeme s konkrétnymi odporúčaniami, čo by ste mali robiť inak, aby sa vám viac darilo. Ktoré prvky vašej značky by ste mali výraznejšie vylepšiť alebo prerobiť.

05. Druhé stretnutie

Po dokončení predošlých krokov sa spoločne pozrieme na naše zistenia a celý výstup vám odprezentujeme – opäť je na vás, či formou online meetingu alebo osobne. Porozprávame sa a vy získate úplne iný pohľad.

06. Odovzdanie dokumentácie a zapracovanie zistení a odporúčaní

V tomto bode nasleduje prípadné zapracovanie zistení a odporúčaní do samotnej komunikácie alebo brandingu vašej firmy alebo projektu. Túto fázu si zrealizujete pomocou vášho interného tímu, inej agentúry alebo, samozrejme, s nami.

Brand audit je skvelá možnosť pre akúkoľvek firmu získať pohľad zvonka na svoje komunikačné, brandingové a marketingové aktivity. Vďaka Brand auditu pochopíte, čo robíte dobre, čo horšie a, čo je najdôležitejšie, ako sa môžete zlepšiť. Vďaka tomu zarobíte viac peňazí, stanete sa známejšími a budete vo svojej oblasti výraznejší. 

Brand audit je jednorazová služba, po ktorej absolvovaní si odporúčania môžete zapracovať vo vlastnej réžii. Nemusíte teda agentúre platiť za kontinuálnu starostlivosť, stačí si objednať tento “guideline” (návod).

Brand Audit
sk_SKSlovak