Vyhľadať
Close this search box.

Interná komunikácia / HR

Interná komunikácia je nevyhnutnou a dôležitou súčasťou každej organizácie, či už ide o malú alebo veľkú firmu. Považujeme ju za rovnako dôležitú ako externú komunikáciu. Jej cieľom je doručiť správne informácie správnym skupinám zamestnancov. To môže zvýšiť retenciu zamestnancov, zvýšiť ich fokus a efektivitu. To má priamy vplyv na vaše príjmy a spokojnosť zákazníkov.

Pokrývame aj potreby v oblasti HR komunikácie. Vytvárame dizajn, interné prezentácie, dokumenty a analýzy a navrhujeme inovatívne spôsoby, ako komunikovať so zamestnancami.

Interná komunikácia sa stáva čoraz dôležitejšou, keď ako firma rastiete. Preto by ste mali svojich zamestnancov neustále informovať a zapájať, aby vedeli, čo sa deje a kam spoločnosť smeruje. Radi sa postaráme o vašu internú komunikáciu alebo potreby HR marketingu. Získajte vďaka tomu angažovanú a lojálnu zamestnaneckú základňu, ktorá sa nebude často meniť.

Internal Communication
sk_SKSlovak