BILLA

Pre Billu sme zabezpečovali širokú skladbu rozmanitých zadaní. Pod našu kompetenciu spadali sociálne siete, tvorba obsahu, community management, newslettre, video produkcia relácií Bez omáčky s Martinom Šmahelom a Bez omáčky – varenie, foto a video produkcia, adaptácie videí, voiceovery, animovanie a kreslenie videí, programovanie a iné.