CORWIN

Pre Corwin sme pripravili retailovú kampaň zameranú na podporu prevádzok v projekte Blumentál. Okrem toho sme vytvorili aj knižku Corwin Vízia 2030, ktorou tento developer vyjadruje svoje zásady, hodnoty a plány do budúcna, ktorých sa bude držať.