Investičná skupina GFF

Pre investičnú skupinu GFF, ktorá má v portfóliu množstvo rôzne orientovaných firiem, sme sa postarali o návrh prezentačnej brožúry (bookletu), ktorá mala vzbudiť dojem prosperity, dôvery a prémiovosti.