SHP Harmanec

Pre SHP Harmanec sme navrhli employer branding kampaň na Profesii. Taktiež sme sa postarali aj o internú kampaň podporujúcu testovanie a očkovanie.