Proces

Všetko, čo každý deň robíme, má jeden hlavný cieľ: Robiť skvelé značky bohatšími, známejšími a lepšími. Definujeme DNA značiek a potom ich prostredníctvom premyslených aktivít a kreatívnych ideí ďalej kultivujeme a zviditeľňujeme, aby neustále rástli.

austin distel wawEfYdpkag unsplash 5
austin distel wawEfYdpkag unsplash 8

Pomôcť vám vieme v rôznych prípadoch. Ak ste v procese prípravy nového projektu, služby alebo firmy, sme tu pre vás už v samotnom začiatku. Rovnako sa ale radi postaráme o značky, ktoré fungujú už dlhšie a potrebujú osvieženie alebo rovno znovuzrodenie. Pracujeme na základe nášho rokmi overeného frameworku, vďaka ktorému získame esenciu značky a ukážeme ju potenciálnym zákazníkom a zamestnancom. Vďaka tomuto procesu prepájame svet predaja a marketingu – a tomuto spojeniu dokonale rozumieme.

austin distel wawEfYdpkag unsplash 1
austin distel wawEfYdpkag unsplash 7

Dodržiavať časový plán je pre nás dôležité minimálne rovnako ako pre vás. Naše projektové skúsenosti a schopnosti zabezpečia, že všetko dodáme načas.

Naše hodnoty

Rectangle 66

We are more about sustainable quality rather than being Speedy Gonzales. We are fast & effective, but always stay true to our 5-point quality control.

Screenshot 1
Screenshot 2 1

Vážime si váš čas. Na plecia si preto neberieme viac práce než dokážeme reálne urobiť. Vďaka tomu dodržiavame termíny a strážime si celý proces. Klientsky servis je pre nás mimoriadne dôležitý.

Vzťahy sú pre nás dôležité. Radi sa staneme vašimi dobrými známymi alebo priateľmi. Agentúry a klient by si mali byť blízki, ak chcú vytvárať skutočnú hodnotu, ktorá pretrvá.

Screenshot 3
Rectangle 66

Spoznajte náš
proces

497D1AF6 E219 4CD5 8A32 13681EA33EB1

Aby sme mohli lepšie pochopiť vaše potreby a značku, budeme radi, ak vyplníte náš krátky dotazník. Sľubujeme, že vám nezaberie viac ako 5 minút. Predtým, než začneme spoluprácu s novým klientom, produkty alebo služby, ktoré ponúka, si vyskúšame a otestujeme. To znamená menej práce pre vás a naše lepšie pochopenie toho, čo robíte.

sign

01

Spolu s vami zadefinujeme hlavný cieľ. Ten následne rozdelíme na niekoľko menších cieľov a tým vytvoríme časovú os.

sign

02

Začíname pracovať na vašej značke, či novej alebo jestvujúcej. Náš tím navrhne špecifické aktivity a zadania, ktorých cieľom je splniť alebo prekonať ciele z bodu 1. V tomto bode prichádza aj návrh komunikačnej a marketingovej stratégie.

sign

03

Aktivity a zadania z bodu 2 sú mixom rôznych komunikačných a kreatívnych riešení, ako vytvorenie názvu značky, ak ide o novú, alebo vizuálnej identity, online a offline kreatívnych konceptov, definovanie komunikačných kanálov, PPC kampane, PR aktivity a iné. Všetko, čo potrebujeme k úspechu značky.

sign

04

Po úvodnom sete práce sa vás zväčša opýtame, čo by ste chceli robiť ďalej. Chcete na nami navrhnutých riešeniach a konceptoch pokračovať s nami alebo sa ich chopíte s interným marketingovým tímom? My s vami, samozrejme, radi zostaneme.

sign

05

Ak sa rozhodnete pokračovať s nami, nasleduje naša exekúcia navrhnutých riešení z predchádzajúcich bodov. Pracujeme s vami v úzkom spojení, čím sa stávame vaším partnerom.

Rectangle 132

Pozrite si
naše materiály

To let us understand you, your needs and your brand, please fill in this short questionnaire. It won’t take you more than 5 mins. Pinky promise.