Sociálne siete

V Barney Studio máme pre vás pripravené excelentné služby aj v oblasti sociálnych sietí. Vďaka nami vytvoreným stratégiám dosiahnete svoje ciele rýchlo a efektívne. Po navrhnutí úvodnej stratégie obsahu sa pustíme do samotnej tvorby obsahu – a to ako po ideovej, tak aj textovej a vizuálnej časti. Budeme sa starať o to, aby ste na svojich sociálnych komunikačných kanáloch mali vždy čo povedať a aby to prinášalo hodnotu a vizuálne uspokojenie.

Sociálne siete nielen spravujeme na mesačnej báze, ale vieme vám vytvoriť výstupy, pričom pravidelný obsah si budete tvoriť vy.

Ako prebieha spolupráca s nami v oblasti sociálnych sietí?

TÝŽDEŇ 1

Zahájenie spolupráce a vývoj stratégie

01

Schopnosť urobiť kvalitný rešerš, vrátane konkurencie, rôznych inšpirácií z celého sveta a analýza konkurencie pri príprave dizajnových výstupov.

02

Spoločné definovanie cieľov komunikácie.

03

Tvorba obsahovej a komunikačnej stratégie, ako aj kalendára postovania, zadefinovanie hlavných komunikačných pilierov.

TÝŽDEŇ 2-3

Pravidelná tvorba a plánovanie obsahu

01

Tvorba obsahu po ideovej stránke a následné textácie a tvorba vizuálov (statických aj video). 

02

Zadefinovanie vizuálneho štýlu príspevkov, aby k sebe ladili.

03

Plánovanie príspevkov na vopred dohodnuté obdobie v plánovacom a analytickom nástroji Zoomsphere.

TÝŽDEŇ 4-6

Analýza výsledkov a optimalizácia

01

Počas spolupráce pravidelne analyzujeme výsledky doposiaľ publikovaných príspevkov a identifikujeme oblasti, kde obsah zmeniť / zlepšiť.

02

Na základe výsledkov upravujeme ďalšie príspevky, učíme sa z tých, ktoré v cieľovej skupine najlepšie fungovali.

03

Pravidelne vám dodáme reporty fungovania a výsledkov.

Kontinuálna spolupráca

Pravidelná tvorba a plánovanie obsahu

01

Po úvodnom nastavení prebieha dlhodobá spolupráca medzi našim a vašim tímom, pravidelné zdieľanie a tvorba foto a video obsahu, tvorba a plánovanie príspevkov.

02

Identifikácia oblastí, kde môžeme dosiahnuť vyššie ciele a plánovanie stratégií na kontinuálne zlepšovanie.

03

Monitorovanie aktuálnych trendov a tiež virálnych ideí.

deMagdo
Btrfly

Balíčky spolupráce na sociálnych sieťach

star

Základný balík

Tento balík obsahuje všetky základné výstupy, ktoré potrebujete na to, aby vaša značka začala koherentne a konzistentne komunikovať naprieč vašimi social media kanálmi.

Moodboard (2-3 varianty)

Komunikačné piliere

Farebná paleta a elementy

Definovanie značky na sociálnych sieťach

Typografia

9 x šablóna vizuálu príspevkov

6 x šablóna stories

5 x šablóna titulnej fotky

Digitálne mockupy

Toto je jednorazová služba, v rámci ktorej vám dodáme kompletný set výstupov potrebných na nastavenie komunikácie. Ak si prajete mesačnú správu sociálnych sietí kompletne v našej réžii, prosím, kontaktujte nás..

star

Pokročilý balík

Tento balík obsahuje absolútne všetko, čo potrebujete pre správu sociálnych sietí vo vašej vlastnej réžii.

Moodboard (3-4 varianty)

Komunikačné piliere

Farebná paleta a elementy

Definovanie značky na sociálnych sieťach

Typografia

Šablóny vizuálov príspevkov (neobmedzený počet)

Šablóny vizuálov stories (neobmedzený počet)

Titulné vizuály (neobmedzený počet)

Digitálne mockupy

Odporúčania k postovaniu – vhodný čas a iné

Optimalizácia poćas jedného mesiaca

Toto je jednorazová služba, v rámci ktorej vám dodáme kompletný set výstupov potrebných na nastavenie komunikácie. Ak si prajete mesačnú správu sociálnych sietí kompletne v našej réžii, prosím, kontaktujte nás..