Stratégia

Bez vopred danej stratégie klesajú šance na úspešný projekt. Preto je práve stratégia to, čo v Barney predchádza spolupráci na väčších zadaniach. Vieme, že len pekné výstupy úspešnú firmu nerobia. Je to najmä premyslený plán a výstupy, ktoré s ním korešpondujú.

Zároveň vieme, že stratégia by sa nemala robiť iba na základe dát, ale aj emócií a pochopenia značky. Spotrebitelia sa totiž neriadia len na základe čísel. Projekty sa snažíme uchopiť koncepčne a nerobiť iba jednu súčasť značky alebo kampane.

Ako u nás prebieha tvorba stratégie?

Obdobie, počas ktorého pripravujeme stratégiu, je pomerne náročné. Vyžaduje si minimálne jedno stretnutie a odpovede na viacero otázok. Tie získavame nielen od vás, ale aj na základe empirických poznatkov. Hľadáme ich v encyklopédiách, fyzických aj elektronických dokumentoch a niekedy aj v knižniciach. Na konci dňa ale primárne záleží na tom, kam sa chcete s vaším projektom dostať.

Upozornenie: Stratégia nemusí vždy znamenať hodiny práce. Ak máte ad-hoc projekt, ktorý si vyžaduje rýchle a agilné myslenie, sme tu aj pre vás. Stratégia nemusí mať 80 strán. Niekedy postačí aj rýchla „áštvorka“, ktorú spolu s vami navrhneme. A rovno sa pustíme do práce.

Stratégiu od nás majú aj títo klienti

Tvorbu stratégií u nás ocenili rôzni klienti. Začali sme ňou spoluprácu s globálnym Red Bullom. Tým sme si vopred zadefinovali úspešný priebeh projektu – internej onboardingovej aplikácie. Venujeme sa aj organizácii online udalostí, ktoré nás naozaj bavia. Preto sme navrhli kreatívnu stratégiu k veľkému týždňovému eventu pre Novartis, ktorý sme organizovali. Zúčastnili sa ho zamestnanci z celej Európy. Stratégia predchádzala aj veľkej CSR odnoži legendárnej slovenskej značky Niké. O projekt Fond pre budúcnosť športu sa pre nich staráme ako o vlastný.

Úspešný štart komunikácie na sociálnych sieťach znamenal tvorbu stratégie aj pre jednu z najväčších facility services firmy na Slovensku, Verve. Rovnako aj medzinárodný startup PX Energy, ktorý získal investorské financovanie v USA a ktorý rieši inovatívne prerozdeľovanie energií.