Vyhľadať
Close this search box.

Sociálne siete

V Barney Studio máme pre vás pripravené excelentné služby aj v oblasti sociálnych sietí. Vďaka nami vytvoreným stratégiám dosiahnete svoje ciele rýchlo a efektívne. Po navrhnutí úvodnej stratégie obsahu sa pustíme do samotnej tvorby obsahu – a to ako po ideovej, tak aj textovej a vizuálnej časti. Budeme sa starať o to, aby ste na svojich sociálnych komunikačných kanáloch mali vždy čo povedať a aby to prinášalo hodnotu a vizuálne uspokojenie.

Sociálne siete nielen spravujeme na mesačnej báze, ale vieme vám vytvoriť výstupy, pričom pravidelný obsah si budete tvoriť vy.

Ako prebieha spolupráca s nami v oblasti sociálnych sietí?

TÝŽDEŇ 1

Zahájenie spolupráce a vývoj stratégie

01

Schopnosť urobiť kvalitný rešerš, vrátane konkurencie, rôznych inšpirácií z celého sveta a analýza konkurencie pri príprave dizajnových výstupov.

02

Spoločné definovanie cieľov komunikácie.

03

Tvorba obsahovej a komunikačnej stratégie, ako aj kalendára postovania, zadefinovanie hlavných komunikačných pilierov.

TÝŽDEŇ 2-3

Pravidelná tvorba a plánovanie obsahu

01

Tvorba obsahu po ideovej stránke a následné textácie a tvorba vizuálov (statických aj video).

02

Zadefinovanie vizuálneho štýlu príspevkov, aby k sebe ladili.

03

Plánovanie príspevkov na vopred dohodnuté obdobie v plánovacom a analytickom nástroji Zoomsphere.

TÝŽDEŇ 4-6

Analýza výsledkov a optimalizácia

01

Počas spolupráce pravidelne analyzujeme výsledky doposiaľ publikovaných príspevkov a identifikujeme oblasti, kde obsah zmeniť / zlepšiť.

02

Na základe výsledkov upravujeme ďalšie príspevky, učíme sa z tých, ktoré v cieľovej skupine najlepšie fungovali.

03

Pravidelne vám dodáme reporty fungovania a výsledkov.

Kontinuálna spolupráca

Pravidelná tvorba a plánovanie obsahu

01

Po úvodnom nastavení prebieha dlhodobá spolupráca medzi našim a vašim tímom, pravidelné zdieľanie a tvorba foto a video obsahu, tvorba a plánovanie príspevkov.

02

Identifikácia oblastí, kde môžeme dosiahnuť vyššie ciele a plánovanie stratégií na kontinuálne zlepšovanie.

03

Monitorovanie aktuálnych trendov a tiež virálnych ideí.

sk_SKSlovak