Spolupráca

V Barney ste v dobrých rukách. Už nimi prešli a prechádzajú firmy ako globálny Red Bull, Novartis alebo BILLA. Je to pre vás záruka toho, že spolupráca s nami funguje.

SPOLOČNÉ STRETNUTIE (BRIEFING)

Podľa toho, čo vám viac vyhovuje, si buď rovno zavoláme alebo vyplníte krátky dotazník. Väčšina klientov sa najradšej stretáva priamo v ich sídlach. Radi prídeme alebo vás privítame u nás v Bratislave – Starom Meste, kde sa (väčšinou) dobre parkuje. Vypočujeme si zadanie a povieme si, či sa do projektu spolu pustíme alebo nie.

Trvanie: 1 až 2 hodiny

Naša úvodná prezentácia (discovery)

Prídeme za vami s vypracovanými návrhmi spolupráce vo forme prezentácie. Tá bude obsahovať základné informácie o tom, kde sme dnes a kde môžeme byť v budúcnosti. Nájdete v nej aj stručný rešerš konkurencie. V niektorých prípadoch pripájame aj skice a „surové“ nápady. V prezentácii sa ďalej nachádza časová os spolupráce a odporúčané riešenia. Tie vám nielenže odporučíme, ale ďalej v projekte sa o nich vieme aj postarať. Súčasťou je v tomto bode cenová ponuka. Zahŕňame aj doplňujúce otázky, na ktoré si spoločne odpovieme.

V prezentácii nájdete aj ľudí z nášho tímu, ktorí sa vám budú venovať. Po schválení pripravíme špecifikáciu toho, čo má byť dodané. Následne podpíšeme objednávku alebo zmluvu. Súčasťou týchto dokumentov je aj prevod licencií na použitie výstupov.

Trvanie: 1 až 2 týždne

Púšťame sa do práce (execution)

Na základe zadania a informácií od vás sa pustíme do práce. Podľa povahy zadania vám výstupy budeme dodávať agilne, teda priebežne, alebo ich dodáme naraz (preferujeme agilný prístup). Výstupom bude prezentácia, ktorá väčšinou obsahuje:

  • Stratégiu,
  • Detailnú analýzu konkurencie a zhodnotenie ich aktivít,
  • Reprezentatívny prieskum na rôzne veľkých vzorkách,
  • Konkrétne riešenia (kreatívne koncepty, skice, idey, nápady),
  • Vizuálne ukážky, kľúčový vizuál v prípade kampaní,
  • Adaptácie do rôznych rozmerov a umiestnení,
  • Ukážky textov alebo konkrétnych článkov,
  • Ďalšie výstupy v závislosti od zadania.

Dohodneme sa na prezentácii a celým výstupom vás komfortne prevedieme.

Trvanie: 2 – 4 týždne (v závislosti od klienta a náročnosti výstupov ale často trvá aj dlhšie)

Práca pokračuje

Na základe vašej spätnej väzby pracujeme na finálnych výstupoch. Zväčša fungujeme agilným prístupom. Počas celej spolupráce komunikujete primárne s jedným človekom. Tým zaručujeme efektivitu, prehľadnosť a kontrolu. Pravidelne vás informujeme o aktuálnom stave zadania, pričom výstupy aj priebežne posielame. Tak zabezpečíme, že sme na jednej vlne a na konci vás nebudú čakať žiadne prekvapenia.

Trvanie: 1 až 2 týždne

Cieľová rovinka

Po kompletnom spracovaní výstupov, vrátane spätnej väzby, nasleduje odovzdanie. Podľa požiadaviek pripravíme všetky podklady. Na základe typu zadania sem patria nielen zdrojové súbory, ale aj rôzne materiály alebo IT výstupy. Ak všetko prebehlo tak, ako malo, a práca bola korektne odovzdaná v podpísanom rozsahu, nasleduje fakturácia.

Trvanie: 3 až 5 dní

Život PO

V závislosti od rozsahu našej spolupráce (paušálna, jednorazová) s vami buď pokračujeme v spolupráci na ďalších zadaniach alebo radi zostávame v kontakte do budúcna. Spojiť sily aj pri iných projektoch alebo rozvíjať tie, ktoré sme začali, je pre nás radosťou.

A nezabúdajte: Vždy sa na nás môžete obrátiť s akoukoľvek otázkou alebo prosbou. 

Trvanie: Ideálne navždy. ❤️