Verve

Pre jedného z najväčších hráčov v oblasti Facility management na slovenskom trhu, Verve, sa staráme nielen o sociálne siete, ale aj o newslettring a rôzne menšie úlohy.