Btrfly

Zoznamovacia aplikácia Btrfly získala od Barney Studio kompletný rebranding a redizajn. Pripravili sme inovatívnu a pokročilú vizuálnu identitu, vďaka ktorej má značka možnosť dostať sa do sŕdc aj tých najväčších odporcov lásky. Pozrite si naše výstupy vizuálnej identity najlepšej slovenskej zoznamky Btrfly.

BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY

Pri práci pre Btrfly sme do úvahy brali rôzne faktory. Okrem iných to bola aj dôležitosť odlíšenia sa farbami a elementmi od hlavných konkurentov ako sú aplikácie Tinder alebo Bumble. Dôležité bolo preto prísť s odlišujúcimi prvkami, a to nielen na poli farieb, ale celej vizuálnej identity ako takej.

BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY

Zamerali sme sa na mladícke a svieže farby, keďže orientáciou aplikácie Btrfly sú práve mladí ľudia, čomu zodpovedá aj tón komunikácie a celková komunikácia na sociálnych sieťach. Oranžová a modrá sú kombináciou, ktorá snáď nikdy nezostarne a ktorá, navyše, dokáže zaujať svojím kontrastom.

BTRFLY

Our social media visual design for Btrfly app is a dynamic fusion of bold colors and brand elements that bring the app’s personality to life. We’ve categorized our posts into distinct visual styles to engage and captivate the audience.

Bright and energetic colors run as a common thread throughout our visual design, creating a cohesive and visually stimulating experience. This harmonious color palette not only catches the eye but also reinforces Btrfly’s positive and vibrant brand personality.

BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY

UX/UI

App Re-Design

Btrfly app’s UI design is a delightful fusion of bright, brand-aligned colors that infuse vibrancy and energy into the user experience. The dynamic and user-friendly interface not only resonates with Btrfly app’s lively identity but also creates a fun and engaging journey for users.

Its intuitive layout and interactive elements make navigating the app an enjoyable and effortless experience, ensuring users connect with Btrfly’s vibrant spirit from the moment they open the app.

BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
btrfly slider 1
btrfly slider 2
btrfly slider 3
btrfly slider 4

We focused on youthful and fresh colors, since the orientation of the Btrfly application is precisely young people, which corresponds to the tone of communication and overall communication on social networks. Orange and blue are a combination that will never get old and which, moreover, can impress with its contrast.

BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY
BTRFLY