Search
Close this search box.

National Czech & Slovak Museum & Library

Jsme nesmírně hrdí na naši spolupráci s Národním českým a slovenským muzeem a knihovnou ve státě Iowa v USA, kde jsme měli tu čest vytvořit speciální sub brand k 50. výročí založení, které vystihuje bohaté kulturní dědictví českých a slovenských tradicí. Tento mnohostranný projekt integruje inovativní prvky designu a oslavuje důležitý milník a kulturní kořeny organizace.

National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum

Jádro naší spolupráce spočívá ve vytvoření ikonického loga k 50. výročí této legendární instituce – jediné svého druhu. Logo je pečlivě navržené a vzdává hold půl století uchovávání kultury a vzdělávání. Jeho podstatou je harmonické spojení estetiky současného designu a tradičních prvků, odrážejících závazek muzea propojovat minulost a současnost.

National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum

Výrazným prvkem naší práce je vytvoření úplně nového vzoru inspirovaného českými a slovenskými lidovými prvky.

Tento složitý, pečlivě vypracovaný vzor čerpá z kulturní tapisérie těchto národů. Zakomponovaný do různých komunikačních materiálů tká příběh tradice a dodává celkové identitě značky hloubku a zajímavé vizuální vyznění.

National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum

Prvky inspirované českými a slovenskými lidovými tradicemi jsou promyšleně vložené do komunikace kolem výročí. Od propagačních materiálů až po digitální platformy vytvářejí prvky designu ucelený příběh, který rezonuje s posláním muzea, kterým je zachování kultury a vzdělávání.

Celkově naše práce pro Národní české a slovenské muzeum a knihovnu představuje harmonické spojení tradice a modernosti. Logo k 50. výročí, typografie a návrh vzorů společně vytvářejí vizuální identitu, která nejen, že připomíná minulost, ale zároveň hledí do živé budoucnosti muzea a jeho kulturních aktivit.

National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
cs_CZCzech