GAS FAMILIA

Gas Familia nás oslovila so zadaním vytvoriť identitu pre nový rad špeciálnych destilátov vznikajúcich pod Tatrami