ZRP

ZRP, teda Cesta k prijatiu, je naším ďalším CSR projektom, na ktorom spolupracujeme s agentúrou Milk. Táto iniciatíva si ako svoj vznešený cieľ vybrala významným spôsobom podporiť povedomie o LGBTQI+ komunite na Slovensku. Cesta k prijatiu sa zameriava na komunitu a vzdelávanie rodičov LGBTQI+ ľudí.

Spolupracovať s dobrými firmami a ľuďmi, s ktorými podporujeme dobré organizácie, nám dáva veľký zmysel. Vďaka takýmto spoluprácam má všetko, čo robíme, omnoho väčší zásah a dosah. Sme radi, že aj vďaka nám sa môžu LGBTQI+ ľudia na Slovensku mať lepšie.

ZRP WebArtboard 1 copy 8
Group 489 1
ZRP WebArtboard 1 copy 2
ZRP WebArtboard 1 copy 3
ZRP WebArtboard 1 copy 5
ZRP WebArtboard 1
ZRP WebArtboard 1 copy 6
ZRP WebArtboard 1 copy 10