SANAGRO

Najväčšie poľnohospodárske zoskupenie na Slovensku, Sanagro, nás oslovilo s potrebou postarať sa o ich komunikačné aktivity, dizajn rôznych prvkov, darčekových predmetov a darčekov pre klientov, starostlivosťou o weby fariem v ich portfóliu a iné.

Ako môžete vidieť na vizuáloch na tejto stránke, sme partnerom Sanagra v rôznych oblastiach, a to ako v online, tak aj offline svete. Staráme sa aj o internú komunikáciu firmy, a to prostredníctvom výroby interných novín Sanagroviny.

sanagroWEBArtboard 5 copy
sanagroWEBArtboard 11
sanagroWEBArtboard 9
sanagroWEBArtboard 1