Vyhľadať
Close this search box.

National Czech & Slovak Museum & Library

Sme nesmierne hrdí na našu spoluprácu s Národným českým a slovenským múzeom a knižnicou v Iowe v USA, kde sme mali tú česť vytvoriť špeciálny sub brand k 50. výročiu založenia, ktoré vystihuje bohaté kultúrne dedičstvo českých a slovenských tradícií. Tento mnohostranný projekt integruje inovatívne prvky dizajnu a oslavuje míľnik a kultúrne korene organizácie.

National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum

Jadro našej spolupráce spočíva vo vytvorení ikonického loga k 50. výročiu legendárnej (jedinej svojho druhu) inštitúcie. Logo je starostlivo navrhnuté a vzdáva hold polstoročiu zachovávania kultúry a vzdelávania. Jeho podstatou je harmonické spojenie estetiky súčasného dizajnu a tradičných prvkov, ktoré odráža záväzok múzea prepájať minulosť a súčasnosť.

National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum

Výrazným prvkom našej práce je vytvorenie úplne nového vzoru inšpirovaného českými a slovenskými ľudovými prvkami.

Tento zložitý, starostlivo vypracovaný vzor, čerpá z kultúrnej tapisérie týchto národov. Zakomponovaný do rôznych komunikačných materiálov tká príbeh tradície a dodáva celkovej identite značky hĺbku a vizuálnu zaujímavosť.

National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum

Prvky inšpirované českými a slovenskými ľudovými tradíciami sú premyslene vložené do komunikácie okolo výročia. Od propagačných materiálov až po digitálne platformy vytvárajú prvky dizajnu ucelený príbeh, ktorý rezonuje s poslaním múzea, ktorým je zachovanie kultúry a vzdelávanie.

Celkovo naša práca pre Národné české a slovenské múzeum a knižnicu predstavuje harmonické spojenie tradície a modernosti. Logo k 50. výročiu, typografia a návrh vzorov spoločne vytvárajú vizuálnu identitu, ktorá nielen pripomína minulosť, ale zároveň hľadí do živej budúcnosti múzea a jeho kultúrnych aktivít.

National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
National Czech and Slovak Museum
sk_SKSlovak